Forside – Fokus og Forenkling

Det handler om mennesker – det handler om liv

Fokus og Forenkling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Scroll ned og læs videre

Velkommen

Vores fælles strategi Fokus og Forenkling rummer pejlemærkerne for os alle på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital de kommende år.

Med fokus mener vi, at vi skal satse på initiativer, som har reel værdi for patienten, de pårørende og medarbejderen. Med forenkling mener vi, at vi skal kigge på, hvordan vi arbejder mest hensigtsmæssigt.

Vi er kommet langt, siden strategien blev født i 2014. Den faglige kvalitet ligger stabilt godt. Data fra kvalitetsdatabaserne ligger over målsætningerne.

Patienttilfredsheden går den rigtige vej, opad, det viser de løbende målinger, som bliver brugt stadig hyppigere af patienterne.

Byggeriet går sikkert fremad og her er den nye Laboratorie- og Logistikbygning ved at blive rejst.

Den 20. maj 2017 tog vi Sundhedsplatformen i brug sammen med Psykiatrien som de sidste hospitaler i regionen.

Det er en stor omstilling, og på sigt betyder det nye it-system en stor forbedring.

Den store opgave og alle de andre, der kommer, glæder vi os i direktionen til at løse sammen med jer – i den samarbejdsånd og det fællesskab, som kendetegner Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Det handler om mennesker – det handler om liv.

Anne Jastrup Hospitalsdirektør Anne Jastrup
Kristian Antonsen Vicedirektør Kristian Antonsen
VicedirektørKirsten Wisborg
Vicedirektør Gitte Fangel

Det handler om mennesker – det handler om liv

Kernefortælling om hospitalet

På Bispebjerg og Frederiksberg Hospital handler det om liv, om at redde og forbedre liv, om at skabe livskvalitet og et attraktivt arbejdsliv.

Vi er til for patienten

Vi ønsker at hospitalet skal opleves som et imødekommende og menneskeligt hospital. Derfor tager vi afsæt i patientens og de pårørendes situation og behov, og hjælper med at skabe sammenhæng på tværs af patientforløb.

Vi vil noget mere

Vi er ambitiøse og forfølger vores mål. Derfor forbedrer vi løbende vores kvalitet gennem uddannelse, forskning og arbejdet med datadrevet ledelse og lærer af de bedste. Vi er modige, nysgerrige og nytænkende, og gør os umage med at tiltrække de bedste kolleger, der både kan og vil.

Vi bygger på et fantastisk hospital

– en grøn oase i byen. Med Nyt Hospital Bispebjerg skaber vi sammen nye løsninger, så teknologi og sundheds-it udnyttes fuldt ud til gavn for patienter og personale.

 

Neurologisk-Afd-BB-0084

Du er vigtig – dit nærvær gør en forskel.

Her møder patienten måske en travl person, men altid et ansigt, hører sit navn og føler sig velkommen. Dit blik for det overordnede er vigtig, din forståelse for det tværgående på hospitalet og i Region Hovedstaden er afgørende – men det er i mødet med patienten, at dit nærvær for alvor gør en forskel.


 Fakta om hospitalet

 • Bispebjerg og Frederiksberg Hospital er et af Region Hovedstadens fire akuthospitaler
 • Vi betjener over 455.000 borgere og har 530 sengepladser og ca. 400.000 ambulante besøg om året
 • Her møder du over 4.200 ambitiøse kolleger, som tilbyder specialiseret behandling, forskning og uddannelse
 • Vores hospitalsbyggeri er et af de største byggeprojekter i København
 • Det nye hospital vil have enestuer og moderne rammer, der understøtter dit arbejde.
 • Vi har Danmarks næststørste Akutmodtagelse målt på optageområde med årligt ca. 40.000 akutte indlæggelser og 100.000 akutte besøg.

Kernefortælling om hospitalet

På Bispebjerg og Frederiksberg Hospital handler det om liv, om at redde og forbedre liv, om at skabe livskvalitet og et attraktivt arbejdsliv.

Vi er til for patienten

Vi ønsker at hospitalet skal opleves som et imødekommende og menneskeligt hospital. Derfor tager vi afsæt i patientens og de pårørendes situation og behov, og hjælper med at skabe sammenhæng på tværs af patientforløb.

Vi vil noget mere

Vi er ambitiøse og forfølger vores mål. Derfor forbedrer vi løbende vores kvalitet gennem uddannelse, forskning og arbejdet med datadrevet ledelse og lærer af de bedste. Vi er modige, nysgerrige og nytænkende, og gør os umage med at tiltrække de bedste kolleger, der både kan og vil.

Vi bygger på et fantastisk hospital

– en grøn oase i byen. Med Nyt Hospital Bispebjerg skaber vi sammen nye løsninger, så teknologi og sundheds-it udnyttes fuldt ud til gavn for patienter og personale.

 

Neurologisk-Afd-BB-0084

Du er vigtig – dit nærvær gør en forskel.

Her møder patienten måske en travl person, men altid et ansigt, hører sit navn og føler sig velkommen. Dit blik for det overordnede er vigtig, din forståelse for det tværgående på hospitalet og i Region Hovedstaden er afgørende – men det er i mødet med patienten, at dit nærvær for alvor gør en forskel.


 Fakta om hospitalet

 • Bispebjerg og Frederiksberg Hospital er et af Region Hovedstadens fire akuthospitaler
 • Vi betjener over 455.000 borgere og har 530 sengepladser og ca. 400.000 ambulante besøg om året
 • Her møder du over 4.200 ambitiøse kolleger, som tilbyder specialiseret behandling, forskning og uddannelse
 • Vores hospitalsbyggeri er et af de største byggeprojekter i København
 • Det nye hospital vil have enestuer og moderne rammer, der understøtter dit arbejde.
 • Vi har Danmarks næststørste Akutmodtagelse målt på optageområde med årligt ca. 40.000 akutte indlæggelser og 100.000 akutte besøg.

Film om kernefortællingen

Vær med til at gøre strategien til virkelighed

I slutningen af 2016 blev der taget væsentlige beslutninger for at bringe byggeriet af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg godt videre.

Det er en fantastisk opgave at få alt det bedste ud af at bygge nyt og bevare på Bispebjerg matriklen.

At få det optimalt faglige, organisatoriske, teknologiske og patientvenlige ud af et nyt hospital – og dertil at have øje for, og gribe, alle de høvlspåner af muligheder vi slet ikke har set endnu.

Vi kommer til at være et hospital, der bygger i mange år – og vi har kun lige set begyndelsen.

Vi skal arbejde på nye måder

Den 20. maj 2017 tog hospitalet Sundhedsplatformen i brug. Det nye it-system betyder, at personalet skal arbejde på nye måder og bruge tid på at vænne sig til det.

Den store forandring vil påvirke hospitalets samlede prioriteringer af strategiske indsatser i den kommende periode.

Et stærkt og bredspektret forskningsmiljø

Som hospital rummer vi et utrolig stærkt og bredspektret forskningsmiljø, der udvikler sig dynamisk.

Og med vores optageområde og patientprofil, har vi excellente muligheder for at være en inspiration for andre hospitaler og vise vejen for, hvordan vi skaber kvalitet og effekt for de store sygdomsgrupper.

 

 


Anne Jastrup Hospitalsdirektør

 

Vi skal sikre gode patientforløb og have øje for forbedringsmulighederne

Vi skal fortsætte arbejdet med Ventet og velkommen, holde fokus på udvikling af det tværsektorielle samarbejde, indføre patientansvarlig læge og sikre gode patientforløb, der tager udgangspunkt i patientens situation.

Det kan du alt sammen finde mere om via strategikortet længere nede på siden – klik dig videre og find mange eksempler på, hvordan vi arbejder med strategien.

Lad os være modige, nysgerrige og ambitiøse og hjælpe hinanden med at gøre strategien til virkelighed.

For du er vigtig – dit nærvær gør en forskel!

 

Region Hovedstaden de kommende år

Politiske målsætninger

Patientens situation styrer forløbet Høj faglig kvalitet Ekspansive vidensmiljøer Grøn og innovativ metropol

Vision

Hovedstadsregionen er den grønne og innovative metropol med høj vækst og livskvalitet, samt et sammenhængende sundhedsvæsen på internationalt topniveau.

Mission

Vi står for behandling, uddannelse og forskning inden for borgernes sundhedsvæsen, og sammen med andre udvikler vi hovedstadsregionen, hvor vi har særlige opgaver, inden for miljø, trafik, erhverv, uddannelse og det sociale område.

Driftsmålstyring

Data og målinger skal løbende sikre, at vi er på rette vej.

Målepunkter Indikatorer
Tilfredshed Måles ved løbende patienttilfredshedsmålinger:
Er du alt i alt tilfreds med indlæggelsens / besøgets forløb?
Gav personalet dig mulighed for at deltage i beslutninger om din undersøgelse / behandling?
Levering Forløbstider for kræftpatienter
Udredning indenfor 30 dage
Elektroniske epikriser indenfor én dag
Kvalitet Forbrug af antibiotika
Kliniske kvalitetsdatabaser
Uventede hjertestop
Akutte genindlæggelser inden for 30 dage
Produktivitet Budgetoverholdelse i forhold til økonomi, aktivitet og udviklingen i effektivitet
Medarbejdere og ledere Løbende trivselsmålinger


Datadrevet ledelse

Regionens driftsmålstyring indgår som en del af vores arbejde med datadrevet ledelse på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Datadrevet ledelse er implementeret på alle afdelinger.

Det betyder, at vi i alle afdelinger systematisk udvikler vores praksis gennem relevante og tidstro data.

Beslutninger og løbende forbedringer skabes på baggrund af de data, der kommer til afdelingsledelsen, og som hænger fremme på datatavler i alle afdelinger.

Datadrevet ledelse sker med afsæt i et tavlemøde, hvor ledere og medarbejdere mødes omkring en tavle af hensyn til visualisering, synlighed og nærvær i dagligdagen.

Klik ind på Insite for at læse mere om Datadrevet ledelse

Datadrevet ledelse understøtter vores arbejde med den regionale strategi Fokus og Forenkling og driftsmålstyring. Det er en metode til at arbejde med data og udvikling, som giver os indblik og overblik over afdelingens vigtigst data.

Kristian Antonsen Vicedirektør Kristian Antonsen

Politiske målsætninger

Patientens situation styrer forløbet Høj faglig kvalitet Ekspansive vidensmiljøer Grøn og innovativ metropol

Vision

Hovedstadsregionen er den grønne og innovative metropol med høj vækst og livskvalitet, samt et sammenhængende sundhedsvæsen på internationalt topniveau.

Mission

Vi står for behandling, uddannelse og forskning inden for borgernes sundhedsvæsen, og sammen med andre udvikler vi hovedstadsregionen, hvor vi har særlige opgaver, inden for miljø, trafik, erhverv, uddannelse og det sociale område.

Driftsmålstyring

Data og målinger skal løbende sikre, at vi er på rette vej.

Målepunkter Indikatorer
Tilfredshed Måles ved løbende patienttilfredshedsmålinger:
Er du alt i alt tilfreds med indlæggelsens / besøgets forløb?
Gav personalet dig mulighed for at deltage i beslutninger om din undersøgelse / behandling?
Levering Forløbstider for kræftpatienter
Udredning indenfor 30 dage
Elektroniske epikriser indenfor én dag
Kvalitet Forbrug af antibiotika
Kliniske kvalitetsdatabaser
Uventede hjertestop
Akutte genindlæggelser inden for 30 dage
Produktivitet Budgetoverholdelse i forhold til økonomi, aktivitet og udviklingen i effektivitet
Medarbejdere og ledere Løbende trivselsmålinger


Datadrevet ledelse

Regionens driftsmålstyring indgår som en del af vores arbejde med datadrevet ledelse på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Datadrevet ledelse er implementeret på alle afdelinger.

Det betyder, at vi i alle afdelinger systematisk udvikler vores praksis gennem relevante og tidstro data.

Beslutninger og løbende forbedringer skabes på baggrund af de data, der kommer til afdelingsledelsen, og som hænger fremme på datatavler i alle afdelinger.

Datadrevet ledelse sker med afsæt i et tavlemøde, hvor ledere og medarbejdere mødes omkring en tavle af hensyn til visualisering, synlighed og nærvær i dagligdagen.

Klik ind på Insite for at læse mere om Datadrevet ledelse

Datadrevet ledelse understøtter vores arbejde med den regionale strategi Fokus og Forenkling og driftsmålstyring. Det er en metode til at arbejde med data og udvikling, som giver os indblik og overblik over afdelingens vigtigst data.

Kristian Antonsen Vicedirektør Kristian Antonsen

Strategikort

Klik på kortet og læs mere om indsatsområderne

Regionale og lokale strategiske indsatser 2018
Fælles om styrket forskning Sammenhæng for patienten på tværs af sektorer Bedre behandling med Sundheds­platformen Fremtidens hospital Patient­ansvarlig læge Attraktiv arbejdsplads
Afklares 2018-2021 2015-2018 2016-2019 2016-2019 2017-19
Fælles regional indsats
Lokal indsats

Region Hovedstadens fire værdier

Indsatsområde

Fælles om styrket forskning

Styrkelse af innovation og forskning

FORMÅL: At understøtte excellent forskning der, i stærkt samspil med klinik og uddannelse, sikrer sundere borgere og patientbehandling i international topklasse.

Forskning tæt på den kliniske hverdag

Forskning og samarbejde er helt centralt for fremtidens nye hospital, hvor vi indretter fælles forskningsfaciliteter og samler den laboratoriebaserede forskning i den nye laboratorie- og logistikbygning.

Det vil optimere samarbejdet på tværs, skabe synergi mellem forskergrupperne og forbedre mulighederne for at gennemføre fælles forsøg med bl.a. testpersoner.

Læs om forskning i VIDEN+

Gå på opdagelse i forskningen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i webmagasinet VIDEN+ på videnplus.nu

screenshot-videnplus.nu 2016-03-17 12-46-54

 Fakta

Vores stærke og bredspektrede forskningsmiljø rummer bl.a.:

 • 26 forskningsenheder, et Global Excellent Center og IOC-center på Institut for Idrætsmedicin
 • Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering (ESFE); Afdeling for Klinisk Epidemiologi, 2 NEXT-centre, dermatologi og lungemedicin
 • 32 professorer, 6 kliniske forskningslektorer, 96 ph.d.-studerende, 22 Post Doc og 28 seniorforskere.

Cases – Forsking og samarbejde

Offentlig-privat samarbejde giver synergi

Et samarbejde mellem virksomheden 2cureX og lægerne på Bispebjerg Hospitals Abdominalcenter K har ført til et vigtigt gennembrud i behandlingen af tarmkræft. Ved hjælp af mikro tumorer kan det i fremtiden blive muligt at forudsige hvilke kemostoffer, der virker bedst på den enkelte patient, og dermed give en langt mere effektiv behandling. Samarbejdet er et godt eksempel på den store synergieffekt, der ligger i offentligt-privat samarbejde i sundhedsvæsenet.

Læs mere i webmagasinet VIDEN+

forskning og samarb - pipette 1600px

Idrætsmedicin i verdensklasse

Global Excellence i sundhed

 

Institut for Idrætsmedicin er et internationalt anerkendt forskningscenter med omkring 30 medarbejdere. Her er der idrætsmedicin i verdensklasse, og i 2011 blev forskningscentret belønnet med Regionens pris, Global Excellence.

Instituttet er ét af de i alt ni såkaldte IOC Research Centres, som den internationale olympiske komité (IOC) har udnævnt på verdensplan.

Gennem de sidste 16 år er det lykkedes overlæge, professor Michael Kjær at opbygge et stort forskningscenter med tilhørende idrætsklinik. Det særlige ved Institut for Idrætsmedicin er, at det på én gang rummer en forskningsafdeling og samtidig en klinik, som behandler flere tusinde motionister om året.

”Det er fantastisk stimulerende at arbejde sammen med så mange forskellige grupper og opleve det samspil, vi kan skabe mellem læger, biokemikere, molekylærbiologer, fysioterapeuter og mange andre”, siger professor Michael Kjær, Institut for Idrætsmedicin

Læs mere i webmagasinet VIDEN+

Indsatsområde

Sammenhæng for patienten på tværs af sektorer

FORMÅL: At styrke behandlingen for patienter med forløb på tværs af sektorer og sætte retning for regionen i udviklingen af det nære sundhedsvæsen.

Vi har på hospitalet en mangeårig tradition for et godt tværsektorielt samarbejde med fokus på at styrke de sammenhængende patientforløb for borgeren og med kvalitet i forløbet.

Dette arbejde vil vi de kommende år fortsat have fokus på at udvikle og konsolidere.

Initiativer på vores hospital:


Samarbejdsprojekt med Frederiksberg Kommune om kommunal døgnrehabilitering

I forbindelse med at Frederiksberg Kommunes døgnrehabilitering er flyttet ind på Frederiksberg matriklen, er der opstartet et fagligt samarbejde, hvor hospitalet stiller lægebistand og portørbistand til rådighed for døgnrehabiliteringen.

Målet er at skabe sammenhængende forløb af høj kvalitet for borgere og patienter og bl.a. være med til at nedbringe antallet af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser.


TUE; Tværsektoriel Uredningsenhed

Vi fortsætter det gode samarbejde omkring TUE med fokus på forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser, herunder den gode udskrivning.

Vi skal videreudvikle samarbejdet og i endnu højere grad integrere og samtænke de kommunale og regionale indsatser.

Sikker Sammenhæng

Sikker Sammenhæng er et samarbejdsprojekt mellem Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Københavns Kommune og Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Projektet er finansieret via satspuljemidler og løber i perioden 2016-2018.

Projektet skal udvikle en samarbejdsmodel til tværsektoriel koordinering og skabe bedre forløb for ældre borgere ved at reducere ventetid på udskrivelse og rehabilitering og reducere antallet af akutte genindlæggelser.

I 2017 vil projektet have fokus på ældre borgere, der bliver udskrevet fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital til en midlertidig døgnplads i Københavns Kommune.  I 2018 vil ældre borgere, der udskrives til plejecentre og hjemmepleje blive inddraget i projektet.

Projektleder er Anne-Mette Andgren, Akutmodtagelsen – Afdeling for Sammenhængende Patientforløb .

Læs mere om Sikker Sammenhæng på: http://patientsikkerhed.dk/sikker-sammenhaeng/

Indsatsområde

Bedre behandling med Sundhedsplatformen

FORMÅL:  At sikre bedre behandling med Sundhedsplatformen ved anvendelse af data og styrkelse af partnerskabet med patienten ved hjælp af Min Sundhedsplatform.

Den 20. maj 2017 tog Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Sundhedsplatformen i brug sammen med Psykiatrien som de sidste hospitaler i regionen.

Med Sundhedsplatformen samler vi en række systemer i et – og det betyder på sigt en lettere og bedre hverdag for både personale og patienter. Fordelene er mange – vi sparer tid, øger sikkerhed og kvalitet – og understøtter et mere sammenhængende patientforløb.

 

 • Alle hospitaler øst for Storebælt har nu en ny digital løsning kaldet Sundhedsplatformen, som både personale og patienter får adgang til.
 • Sundhedsplatformen giver personalet en fælles digital løsning til brug af data og kommunikation, og indfører en ny samlet patientjournal.
 • Sundhedsplatformen træder i stedet for regionernes nuværende patientjournaler og erstatter op mod 30 forældede og usammenhængende it-systemer. Dermed kommer hospitalernes it op på internationalt topniveau, så personalet lettere kan tilrettelægge et sammenhængende behandlingsforløb af høj faglig kvalitet.
 • Sundhedsplatformen indebærer en flerårig omstilling af arbejdsgange. Systemet indføres på et hospital ad gangen, så patienterne mærker færrest forstyrrelser.
 • Sundhedsplatformen skaber overblik over sundhedsdata og gør personalets arbejde nemmere, så hospitalerne kan forbedre behandlingsforløbene, involvere patienterne i højere grad og sikre, at ressourcerne bruges optimalt.

FORMÅL:  At sikre bedre behandling med Sundhedsplatformen ved anvendelse af data og styrkelse af partnerskabet med patienten ved hjælp af Min Sundhedsplatform.

Den 20. maj 2017 tog Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Sundhedsplatformen i brug sammen med Psykiatrien som de sidste hospitaler i regionen.

Med Sundhedsplatformen samler vi en række systemer i et – og det betyder på sigt en lettere og bedre hverdag for både personale og patienter. Fordelene er mange – vi sparer tid, øger sikkerhed og kvalitet – og understøtter et mere sammenhængende patientforløb.

 

 • Alle hospitaler øst for Storebælt har nu en ny digital løsning kaldet Sundhedsplatformen, som både personale og patienter får adgang til.
 • Sundhedsplatformen giver personalet en fælles digital løsning til brug af data og kommunikation, og indfører en ny samlet patientjournal.
 • Sundhedsplatformen træder i stedet for regionernes nuværende patientjournaler og erstatter op mod 30 forældede og usammenhængende it-systemer. Dermed kommer hospitalernes it op på internationalt topniveau, så personalet lettere kan tilrettelægge et sammenhængende behandlingsforløb af høj faglig kvalitet.
 • Sundhedsplatformen indebærer en flerårig omstilling af arbejdsgange. Systemet indføres på et hospital ad gangen, så patienterne mærker færrest forstyrrelser.
 • Sundhedsplatformen skaber overblik over sundhedsdata og gør personalets arbejde nemmere, så hospitalerne kan forbedre behandlingsforløbene, involvere patienterne i højere grad og sikre, at ressourcerne bruges optimalt.

Indsatsområde

Fremtidens hospital

Et fantastisk nyt Bispebjerg

FORMÅL: At styrke den faglige kvalitet, sikre effektive behandlingsforløb og en ensartet tilgang til arbejdet med effektiviseringsgevinster.

Region Hovedstaden investerer de kommende år ca. 15 milliarder på at bygge nye og bedre hospitaler, hvor patienten og pårørende er i centrum.

Frem mod 2025 bygger vi Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Målet er et imødekommende og menneskeligt hospital – en grøn oase i byen.

Det bliver et unikt sted, der skaber nye, ideelle rammer for Bispebjerg og Frederiksberg Hospital samt  Psykiatrisk Center København. 

Læs mere på hjemmesiden

Et hospital har ingen lukketid. Det her er et sted, der giver liv – et levende sted med en puls døgnet rundt.

 

 

FORMÅL: At styrke den faglige kvalitet, sikre effektive behandlingsforløb og en ensartet tilgang til arbejdet med effektiviseringsgevinster.

Region Hovedstaden investerer de kommende år ca. 15 milliarder på at bygge nye og bedre hospitaler, hvor patienten og pårørende er i centrum.

Frem mod 2025 bygger vi Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Målet er et imødekommende og menneskeligt hospital – en grøn oase i byen.

Det bliver et unikt sted, der skaber nye, ideelle rammer for Bispebjerg og Frederiksberg Hospital samt  Psykiatrisk Center København. 

Læs mere på hjemmesiden

Et hospital har ingen lukketid. Det her er et sted, der giver liv – et levende sted med en puls døgnet rundt.

 

 

Bliv klogere på byggeriet på få minutter

Se en kort film om byggeprojektet på Bispebjerg:

Det bygger vi

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg skal bygges midt i byen på et hospital, der er i fuld drift hele tiden. Der er mange delprojekter, der skal bygges sideløbende, og derfor strækker byggeriet sig over en periode på ca. 10 år.

Fotos:
Akuthuset: Illustration: KHR arkitekter, WHR Architects og Arup Denmark.
Psykiatrisk Center: Illustration: Friis & Moltke og PLH Arkitekter.
Parkeringshus: Foto: Byggeriets Billedbank.
Laboratorie- og Logistikbygningen: Illustration: Mikkelsen Arkitekter.

Klik og læs mere:

Med projektet udvikler og fremtidssikrer vi hospital og psykiatri ud fra behovet hos patienter og personale.

Det nye hospital og psykiatri vil have enestuer, og moderne rammer skal sikre, at den enkelte patient er i centrum.

Det skal være muligt for patienten at være anstændig fra ankomst til operation.

NHNPB_operation 1600px

NHNPB_kvarterer

For at respektere det eksisterende hospital er der lavet en helhedsplan for området. Planen beskriver de overordnede linjer for fremtidens hospital.

Blandt andet deler den området ind i fire kvarterer med et grønt park-hjerte i midten og giver god plads til de fredede pavillon-bygninger og de grønne haver.

 

Både patienter og personale inddrages i tæt dialog med byggeprojektet og vores rådgivere – så personalets arbejdsgange og patienternes behov går hånd i hånd med de gode arkitektoniske løsninger.

Vi skal behandle vores patienter, som var de gæster.

Vi er livsafhængige af, at flowet fungerer.

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg skal bygges midt i byen på et hospital, der er i fuld drift hele tiden. Der er mange delprojekter, der skal bygges sideløbende, og derfor strækker byggeriet sig over en periode på ca. 10 år.

Fotos:
Akuthuset: Illustration: KHR arkitekter, WHR Architects og Arup Denmark.
Psykiatrisk Center: Illustration: Friis & Moltke og PLH Arkitekter.
Parkeringshus: Foto: Byggeriets Billedbank.
Laboratorie- og Logistikbygningen: Illustration: Mikkelsen Arkitekter.

Klik og læs mere:

Med projektet udvikler og fremtidssikrer vi hospital og psykiatri ud fra behovet hos patienter og personale.

Det nye hospital og psykiatri vil have enestuer, og moderne rammer skal sikre, at den enkelte patient er i centrum.

Det skal være muligt for patienten at være anstændig fra ankomst til operation.

NHNPB_operation 1600px

NHNPB_kvarterer

For at respektere det eksisterende hospital er der lavet en helhedsplan for området. Planen beskriver de overordnede linjer for fremtidens hospital.

Blandt andet deler den området ind i fire kvarterer med et grønt park-hjerte i midten og giver god plads til de fredede pavillon-bygninger og de grønne haver.

 

Både patienter og personale inddrages i tæt dialog med byggeprojektet og vores rådgivere – så personalets arbejdsgange og patienternes behov går hånd i hånd med de gode arkitektoniske løsninger.

Vi skal behandle vores patienter, som var de gæster.

Vi er livsafhængige af, at flowet fungerer.

Organisering i fremtidens Akuthus

På Bispebjerg og Frederiksberg Hospital ønsker vi at sætte et tydeligt fokus på sammenhængende patientforløb. Det vil vi, fordi man som patient har krav på sammenhæng.

Patienter og pårørende skal opleve, at lige meget hvor de befinder sig på hospitalet, uanset afdeling, speciale eller personalegruppe, er alle dele af hospitalet klar til at træde hjælpende til. De skal føle sig kendt og genkendt, også af personale de ikke tidligere har mødt.

Mere sammenhæng i akutte forløb

Vi vil i de kommende år sætte særligt fokus på at øge sammenhæng og kvalitet i de akutte patientforløb, dels for at skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb og dels for at klargøre hospitalet til at tage de nye hospitalsbygninger og det kommende akuthus i brug.

Vi kalder dette projekt organisationsudvikling akutområdet og har bl.a. fra november 2015 indført daglige kapacitetskonferencer på hospitalet for at sikre et bedre patientflow samt etableret et akutforum, der har ansvar for at udvikle de generelle samarbejdsrammer på akutområdet.

Vi skal også arbejde med at identificere kriterier samt udarbejde patientforløb for akutte multisyge og komplekse patienter.

 Fakta om Akutforum

 • Er for alle afdelinger på hospitalet, der er involveret i behandlingen af akut indlagte patienter.
 • Udvikler samarbejdsrammerne på akutområdet og sikrer implementering af nye tiltag.
 • Refererer til direktionen og mødes hver måned.

 Fakta om kapacitetskonferencer

 • I november 2015 startede vi med daglige kapacitetskonferencer på hospitalet for at sikre den rigtige patient i rette seng til rette tid – med et minimum af overgange.
 • Målet er, at hospitalet fremstår som ét fælles akuthospital, hvor visitationsoverblik, fælles forståelse for samt udnyttelse af ledig sengekapacitet på tværs af samtlige kliniske afdelinger vil medføre, at der ikke opstår overbelægning i enkelte afsnit.
 • Der afholdes fælles kapacitetskonference dagligt kl. 10.15-10.30.

 Fakta om kapacitetskoordinatorer

 • Kapacitetskoordinatoren skal styrke de akutte forløb, sikre at alle senge udnyttes optimalt og understøtte patientsikre overgange.
 • Kapacitetskoordinatoren skal have det samlede overblik over belægningssituationen og især arbejde med de forløb, hvor der opstår udfordringer i overgangen fra akutte modtageafsnit til sengeafsnit
 • Eksempelvis ved pladsproblemer i sengeafsnit, flaskehalse i de akutte modtageafsnit/sengeafsnit, eller hvor patienten ikke oplagt hører til på ét bestemt sengeafsnit. Koordinatoren styrer kapacitetskonferencerne, som kører videre uændret.

Du kan læse mere om akutforum og kapacitetskonferencerne her på Insite.

Indsatsområde

Patientansvarlig læge

FORMÅL: At alle patienter oplever sammenhæng, koordination og tryghed i deres behandlingsforløb på hospitalet.

Vores høje specialiseringsniveau og høje faglige niveau betyder imidlertid, at patienterne ofte bliver udret og behandlet i forskellige enheder.

Nogle patienter føler sig derfor utrygge, fordi de får en fornemmelse af, at der ikke er tilstrækkelig koordination og overblik over deres forløb.

Derfor skal vi øge patienternes tryghed gennem større lægelig kontinuitet og koordination.

Den patientansvarlige læge

 • får ansvaret for patientens behandlingsforløb i specialet og skal være den gennemgående lægelige figur
 • skal bl.a. sikre det lægefaglige overblik på tværs af afdelinger og bidrage til sikker overdragelse til egen læge
 • skal også bidrage til bedre samarbejde og forventningsafstemning med patient og pårørende.

Læs mere:

Indsatsområde

Attraktiv arbejdsplads

I mange år har vi haft fokus på at udvikle kompetencerne hos den enkelte medarbejder via uddannelse og kompetenceudviklingsinitiativer.

For at kunne tiltrække de bedste medarbejdere, ønsker vi at være kendt for at være et af de bedste uddannelsessteder.

Dette sætter vi de kommende år yderligere fokus på.

Vi skal implementere en ny uddannelsesstrategi.

Den skal understøtte en kontinuerlig og sammenhængende uddannelsesindsats, der styrker såvel rekruttering som fastholdelse af nye og nuværende medarbejdere.

Strategien skal sikre, at hospitalet er en attraktiv arbejdsplads, hvor personalet føler sig ventet og velkommen.

Vi har endvidere fokus på at styrke medarbejdernes trivsel og et godt arbejdsmiljø, for dermed – også i travle tider – at fastholde de kompetente medarbejdere, der allerede arbejder på hospitalet.