Forside – Fokus og Forenkling

Det handler om mennesker – det handler om liv

Fokus og Forenkling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Scroll ned og læs videre

Velkommen

Vores fælles strategi Fokus og Forenkling rummer pejlemærkerne for os alle på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital de kommende år.

Med fokus mener vi, at vi skal satse på initiativer, som har reel værdi for patienten, de pårørende og medarbejderen. Med forenkling mener vi, at vi skal kigge på, hvordan vi arbejder mest hensigtsmæssigt.

Vi er kommet langt, siden strategien blev født i 2014. Den faglige kvalitet ligger stabilt godt. Data fra kvalitetsdatabaserne ligger over målsætningerne.

Patienttilfredsheden går den rigtige vej, opad, det viser de løbende målinger, som bliver brugt stadig hyppigere af patienterne.

Byggeriet går sikkert fremad og her er den nye Laboratorie- og Logistikbygning ved at blive rejst.

Den 20. maj 2017 tog vi Sundhedsplatformen i brug sammen med Psykiatrien som de sidste hospitaler i regionen.

Det er en stor omstilling, og på sigt betyder det nye it-system en stor forbedring.

Den store opgave og alle de andre, der kommer, glæder vi os i direktionen til at løse sammen med jer – i den samarbejdsånd og det fællesskab, som kendetegner Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Det handler om mennesker – det handler om liv.

Anne Jastrup Hospitalsdirektør Anne Jastrup
Kristian Antonsen Vicedirektør Kristian Antonsen
VicedirektørKirsten Wisborg
Vicedirektør Gitte Fangel

 

Claes Brylle Hallqvist Vicedirektør Claes Brylle Hallqvist

Det handler om mennesker – det handler om liv

Kernefortælling om hospitalet

På Bispebjerg og Frederiksberg Hospital handler det om liv, om at redde og forbedre liv, om at skabe livskvalitet og et attraktivt arbejdsliv.

Vi er til for patienten

Vi ønsker at hospitalet skal opleves som et imødekommende og menneskeligt hospital. Derfor tager vi afsæt i patientens og de pårørendes situation og behov, og hjælper med at skabe sammenhæng på tværs af patientforløb.

Vi vil noget mere

Vi er ambitiøse og forfølger vores mål. Derfor forbedrer vi løbende vores kvalitet gennem uddannelse, forskning og arbejdet med datadrevet ledelse og lærer af de bedste. Vi er modige, nysgerrige og nytænkende, og gør os umage med at tiltrække de bedste kolleger, der både kan og vil.

Vi bygger på et fantastisk hospital

– en grøn oase i byen. Med Nyt Hospital Bispebjerg skaber vi sammen nye løsninger, så teknologi og sundheds-it udnyttes fuldt ud til gavn for patienter og personale.

 

Neurologisk-Afd-BB-0084

Du er vigtig – dit nærvær gør en forskel.

Her møder patienten måske en travl person, men altid et ansigt, hører sit navn og føler sig velkommen. Dit blik for det overordnede er vigtig, din forståelse for det tværgående på hospitalet og i Region Hovedstaden er afgørende – men det er i mødet med patienten, at dit nærvær for alvor gør en forskel.


 Fakta om hospitalet

 • Bispebjerg og Frederiksberg Hospital er et af Region Hovedstadens fire akuthospitaler
 • Vi betjener over 455.000 borgere og har 530 sengepladser og ca. 400.000 ambulante besøg om året
 • Her møder du over 4.200 ambitiøse kolleger, som tilbyder specialiseret behandling, forskning og uddannelse
 • Vores hospitalsbyggeri er et af de største byggeprojekter i København
 • Det nye hospital vil have enestuer og moderne rammer, der understøtter dit arbejde.

Kernefortælling om hospitalet

På Bispebjerg og Frederiksberg Hospital handler det om liv, om at redde og forbedre liv, om at skabe livskvalitet og et attraktivt arbejdsliv.

Vi er til for patienten

Vi ønsker at hospitalet skal opleves som et imødekommende og menneskeligt hospital. Derfor tager vi afsæt i patientens og de pårørendes situation og behov, og hjælper med at skabe sammenhæng på tværs af patientforløb.

Vi vil noget mere

Vi er ambitiøse og forfølger vores mål. Derfor forbedrer vi løbende vores kvalitet gennem uddannelse, forskning og arbejdet med datadrevet ledelse og lærer af de bedste. Vi er modige, nysgerrige og nytænkende, og gør os umage med at tiltrække de bedste kolleger, der både kan og vil.

Vi bygger på et fantastisk hospital

– en grøn oase i byen. Med Nyt Hospital Bispebjerg skaber vi sammen nye løsninger, så teknologi og sundheds-it udnyttes fuldt ud til gavn for patienter og personale.

 

Neurologisk-Afd-BB-0084

Du er vigtig – dit nærvær gør en forskel.

Her møder patienten måske en travl person, men altid et ansigt, hører sit navn og føler sig velkommen. Dit blik for det overordnede er vigtig, din forståelse for det tværgående på hospitalet og i Region Hovedstaden er afgørende – men det er i mødet med patienten, at dit nærvær for alvor gør en forskel.


 Fakta om hospitalet

 • Bispebjerg og Frederiksberg Hospital er et af Region Hovedstadens fire akuthospitaler
 • Vi betjener over 455.000 borgere og har 530 sengepladser og ca. 400.000 ambulante besøg om året
 • Her møder du over 4.200 ambitiøse kolleger, som tilbyder specialiseret behandling, forskning og uddannelse
 • Vores hospitalsbyggeri er et af de største byggeprojekter i København
 • Det nye hospital vil have enestuer og moderne rammer, der understøtter dit arbejde.

Film om kernefortællingen

Vær med til at gøre strategien til virkelighed

I slutningen af 2016 blev der taget væsentlige beslutninger for at bringe byggeriet af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg godt videre.

Det er en fantastisk opgave at få alt det bedste ud af at bygge nyt og bevare på Bispebjerg matriklen.

At få det optimalt faglige, organisatoriske, teknologiske og patientvenlige ud af et nyt hospital – og dertil at have øje for, og gribe, alle de høvlspåner af muligheder vi slet ikke har set endnu.

Vi kommer til at være et hospital, der bygger i mange år – og vi har kun lige set begyndelsen.

Vi skal arbejde på nye måder

Den 20. maj 2017 tog hospitalet Sundhedsplatformen i brug. Det nye it-system betyder, at personalet skal arbejde på nye måder og bruge tid på at vænne sig til det.

Den store forandring vil påvirke hospitalets samlede prioriteringer af strategiske indsatser i den kommende periode.

Et stærkt og bredspektret forskningsmiljø

Som hospital rummer vi et utrolig stærkt og bredspektret forskningsmiljø, der udvikler sig dynamisk.

Og med vores optageområde og patientprofil, har vi excellente muligheder for at være en inspiration for andre hospitaler og vise vejen for, hvordan vi skaber kvalitet og effekt for de store sygdomsgrupper.

 

 


Anne Jastrup Hospitalsdirektør

 

Vi skal sikre gode patientforløb og have øje for forbedringsmulighederne

Vi skal fortsætte arbejdet med Ventet og velkommen, holde fokus på udvikling af det tværsektorielle samarbejde, indføre patientansvarlig læge og sikre gode patientforløb, der tager udgangspunkt i patientens situation.

Det kan du alt sammen finde mere om via strategikortet længere nede på siden – klik dig videre og find mange eksempler på, hvordan vi arbejder med strategien.

Lad os være modige, nysgerrige og ambitiøse og hjælpe hinanden med at gøre strategien til virkelighed.

For du er vigtig – dit nærvær gør en forskel!

 

Region Hovedstaden de kommende år

Politiske målsætninger

Patientens situation styrer forløbet Høj faglig kvalitet Ekspansive vidensmiljøer Grøn og innovativ metropol

Vision

Hovedstadsregionen er den grønne og innovative metropol med høj vækst og livskvalitet, samt et sammenhængende sundhedsvæsen på internationalt topniveau.

Mission

Vi står for behandling, uddannelse og forskning inden for borgernes sundhedsvæsen, og sammen med andre udvikler vi hovedstadsregionen, hvor vi har særlige opgaver, inden for miljø, trafik, erhverv, uddannelse og det sociale område.

Driftsmålstyring

Data og målinger skal løbende sikre, at vi er på rette vej.

Målepunkter Indikatorer
Tilfredshed Måles ved løbende patienttilfredshedsmålinger:
Er du alt i alt tilfreds med indlæggelsens / besøgets forløb?
Gav personalet dig mulighed for at deltage i beslutninger om din undersøgelse / behandling?
Levering Forløbstider for kræftpatienter
Udredning indenfor 30 dage
Elektroniske epikriser indenfor én dag
Kvalitet Forbrug af antibiotika
Kliniske kvalitetsdatabaser
Uventede hjertestop
Akutte genindlæggelser inden for 30 dage
Produktivitet Budgetoverholdelse i forhold til økonomi, aktivitet og udviklingen i effektivitet
Medarbejdere og ledere Sygefravær


Datadrevet ledelse

Regionens driftsmålstyring indgår som en del af vores arbejde med datadrevet ledelse på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Datadrevet ledelse er implementeret på alle afdelinger.

Det betyder, at vi i alle afdelinger systematisk udvikler vores praksis gennem relevante og tidstro data.

Beslutninger og løbende forbedringer skabes på baggrund af de data, der kommer til afdelingsledelsen, og som hænger fremme på datatavler i alle afdelinger.

Datadrevet ledelse sker med afsæt i et tavlemøde, hvor ledere og medarbejdere mødes omkring en tavle af hensyn til visualisering, synlighed og nærvær i dagligdagen.

Klik ind på Insite for at læse mere om Datadrevet ledelse

Datadrevet ledelse understøtter vores arbejde med den regionale strategi Fokus og Forenkling og driftsmålstyring. Det er en metode til at arbejde med data og udvikling, som giver os indblik og overblik over afdelingens vigtigst data.

Kristian Antonsen Vicedirektør Kristian Antonsen

Politiske målsætninger

Patientens situation styrer forløbet Høj faglig kvalitet Ekspansive vidensmiljøer Grøn og innovativ metropol

Vision

Hovedstadsregionen er den grønne og innovative metropol med høj vækst og livskvalitet, samt et sammenhængende sundhedsvæsen på internationalt topniveau.

Mission

Vi står for behandling, uddannelse og forskning inden for borgernes sundhedsvæsen, og sammen med andre udvikler vi hovedstadsregionen, hvor vi har særlige opgaver, inden for miljø, trafik, erhverv, uddannelse og det sociale område.

Driftsmålstyring

Data og målinger skal løbende sikre, at vi er på rette vej.

Målepunkter Indikatorer
Tilfredshed Måles ved løbende patienttilfredshedsmålinger:
Er du alt i alt tilfreds med indlæggelsens / besøgets forløb?
Gav personalet dig mulighed for at deltage i beslutninger om din undersøgelse / behandling?
Levering Forløbstider for kræftpatienter
Udredning indenfor 30 dage
Elektroniske epikriser indenfor én dag
Kvalitet Forbrug af antibiotika
Kliniske kvalitetsdatabaser
Uventede hjertestop
Akutte genindlæggelser inden for 30 dage
Produktivitet Budgetoverholdelse i forhold til økonomi, aktivitet og udviklingen i effektivitet
Medarbejdere og ledere Sygefravær


Datadrevet ledelse

Regionens driftsmålstyring indgår som en del af vores arbejde med datadrevet ledelse på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Datadrevet ledelse er implementeret på alle afdelinger.

Det betyder, at vi i alle afdelinger systematisk udvikler vores praksis gennem relevante og tidstro data.

Beslutninger og løbende forbedringer skabes på baggrund af de data, der kommer til afdelingsledelsen, og som hænger fremme på datatavler i alle afdelinger.

Datadrevet ledelse sker med afsæt i et tavlemøde, hvor ledere og medarbejdere mødes omkring en tavle af hensyn til visualisering, synlighed og nærvær i dagligdagen.

Klik ind på Insite for at læse mere om Datadrevet ledelse

Datadrevet ledelse understøtter vores arbejde med den regionale strategi Fokus og Forenkling og driftsmålstyring. Det er en metode til at arbejde med data og udvikling, som giver os indblik og overblik over afdelingens vigtigst data.

Kristian Antonsen Vicedirektør Kristian Antonsen

Strategikort

Klik på kortet og læs mere om indsatsområderne

Perspektiver Regionale og lokale strategiske indsatser 2017
Brugere, borgere og samarbejds­partnere Ventet og Velkommen Styrkelse af innovation og forskning Bedre behandling med Sundheds­platformen Fremtidens hospital Patient­ansvarlig læge Tvær­sektorielt samarbejde
Kvalitet Attraktiv arbejdsplads
Økonomi og aktivitet
Medarbejdere og ledere Ventet og Velkommen Patient­ansvarlig læge Attraktiv arbejdsplads
Fælles regional indsats
Lokal indsats

Indsatsområde

Ventet og velkommen

Introduktion til ventet og velkommen

Ventet og velkommen – den oplevelse ønsker vi, at patienter og pårørende skal have, uanset hvor og hvornår de befinder sig på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Nemmere vejfinding, bedre ventemiljø og udvidede telefon- og besøgstider samt træning med styrket borgerkontakt er blandt resultaterne af de mange initiativer under Ventet og velkommen. Vi er ikke nået i mål endnu, og derfor fortsætter vi arbejdet med at forbedre vores servicekultur.

Der er rigtig mange afdelinger, som er lykkes med at skabe en god servicekultur, som andre kan lære af. God service er en vigtig indsats i de kommende år både på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og i hele regionen. Her møder patienten måske en travl person, men altid et ansigt, hører sit navn og føler sig velkommen.

Initiativer på vores hospital:

 • Løbende patienttilfredshedsmålinger – via iPads og standere i ambulatorier og sengeafsnit.
 • Lederrunder – hvor lederen taler med patienterne for at få input.
 • Organisatorisk brugerinddragelse – hvor borgere deltager i vores faglige råd og udvalg. Patient og pårørende deltager i tre centrale fora: Kvalitetsrådet, Ernæringskomiteen og Klinisk Etisk Komite.

Vi vil styrke samarbejdet med patient og pårørende gennem øget involvering, kommunikation og imødekommenhed.Vi skal bl.a. arbejde med, hvordan vi med Sundhedsplatformen kan understøtte dette arbejde.

Vi har også fokus på at forbedre hospitalets mad og styrke den generelle madoplevelse hos vores patienter.

Få inspiration til arbejdet med at inddrage pårørende i dette idekatalog

Find alle hjælpeværktøjer til Ventet og Velkommen på Insite

 

Klik og læs mere:

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital er ikke lette at finde rundt på – og det bliver ikke nemmere, mens vi bygger nyt. Vi ønsker at gøre det nemt for patienter og pårørende at finde vej, både via bedre skiltning, letforståelige afdelingsnavne og en hjælpende hånd.

Initiativer på vores hospital:

 • Nye udendørsskilte i 2014 og2015
 • Kampagne, der hjælper patienterne godt på vej – læs artikler på Instite [opret link]
 • Danske afdelingsnavne udrulles fra 2018

Den skriftlige patientinformation er et vigtigt supplement til dialogen med patienterne – god skriftlig patientinformation hjælper til at fastholde de vigtigste informationer, styrker patienternes aktive deltagelse i egen behandling og forbedrer deres håndtering af sygdommen.

Derfor har vi fokus på de patientinformationer, der bliver udleveret i forbindelse med et hospitalsforløb.

Vi har ensrettet og digitaliseret vores patientinformationer, så de altid kan findes på vores hjemmeside. Og vi kvalitetssikrer løbende informationerne, så de tager udgangspunkt i patienternes behov og forløb.

Initiativer på vores hospital:

Vi gør, hvad vi kan for at bringe ventetiden ned, men er der ventetid, skal vores patienter føle sig godt tilpas i vores venteområder, mødes med et smil og med klar information om ventetiden og faciliteterne i venteområdet.

Vi skal være til at få fat i, når patienter og pårørende har brug for os – uanset om de skal melde afbud, er indlagt, kommer på besøg eller har brug for at komme i kontakt med os telefonisk.

Derfor prioriterer vi at give os tid til, at alle kan føle sig godt til rette på hospitalet og sikrer pæne rammer for det. Vi rydder op og følger patienterne på vej, så de er trygge og tilpasse under hele deres ophold på hospitalet.

Initiativer på vores hospital:

 • Optimering af venteområder ved løbende forbedringer
 • Fri besøgstid
 • Udvidede telefontider
 • Implementering af afbudsmails

Læs mere på Insite om

Principper for minimumskvalitet i venteområder

Personale:
Patienter skal opleve venligt og imødekommende personale. Derudover skal patienterne have let adgang til at komme i kontakt med personalet i venteperioden.

Ventetidsinformation:
Patienterne skal have information om forventet ventetid ved ankomst og undervejs.

Rart og sikkert ventemiljø:
Patienterne skal opleve hygiejniske og ryddelige venteområder, der er indrettet indbydende og med fokus på æstetisk og ergonomisk kvalitet.

Orienteringsstøtte:
Patienterne skal opleve tydelig skiltning ift., hvor de kan finde toiletter, personale, udgang, mad og drikke. Ad hoc-skiltning skal leve op til en fælles grafisk og kommunikativ kvalitet.

Forplejning og adspredelse:
Patienterne skal have adgang til friske drikkevarer i selve venteområdet og til opdateret læsestof tilpasset målgruppen.

Vi vil gøre en ekstra indsats for, at patienter og pårørende overalt på hospitalet føler sig ventede og velkomne og oplever en god service. Uanset travlhed og andre udfordringer skal vi altid være imødekommende – både overfor patienter, pårørende og kolleger.

Vi får heldigvis tit ros, men når vi får klager, handler de oftest om manglende service og kommunikation.

Det kan vi gøre noget ved.

Vi vil styrke vores servicekultur og fjerne så mange barrierer for den gode service som muligt. For vi ved det jo godt: Med et smil, klar kommunikation og imødekommenhed kommer vi langt.

 

Initiativer på vores hospital:

Ventet og velkommen – den oplevelse ønsker vi, at patienter og pårørende skal have, uanset hvor og hvornår de befinder sig på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Nemmere vejfinding, bedre ventemiljø og udvidede telefon- og besøgstider samt træning med styrket borgerkontakt er blandt resultaterne af de mange initiativer under Ventet og velkommen. Vi er ikke nået i mål endnu, og derfor fortsætter vi arbejdet med at forbedre vores servicekultur.

Der er rigtig mange afdelinger, som er lykkes med at skabe en god servicekultur, som andre kan lære af. God service er en vigtig indsats i de kommende år både på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og i hele regionen. Her møder patienten måske en travl person, men altid et ansigt, hører sit navn og føler sig velkommen.

Initiativer på vores hospital:

 • Løbende patienttilfredshedsmålinger – via iPads og standere i ambulatorier og sengeafsnit.
 • Lederrunder – hvor lederen taler med patienterne for at få input.
 • Organisatorisk brugerinddragelse – hvor borgere deltager i vores faglige råd og udvalg. Patient og pårørende deltager i tre centrale fora: Kvalitetsrådet, Ernæringskomiteen og Klinisk Etisk Komite.

Vi vil styrke samarbejdet med patient og pårørende gennem øget involvering, kommunikation og imødekommenhed.Vi skal bl.a. arbejde med, hvordan vi med Sundhedsplatformen kan understøtte dette arbejde.

Vi har også fokus på at forbedre hospitalets mad og styrke den generelle madoplevelse hos vores patienter.

Få inspiration til arbejdet med at inddrage pårørende i dette idekatalog

Find alle hjælpeværktøjer til Ventet og Velkommen på Insite

 

Klik og læs mere:

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital er ikke lette at finde rundt på – og det bliver ikke nemmere, mens vi bygger nyt. Vi ønsker at gøre det nemt for patienter og pårørende at finde vej, både via bedre skiltning, letforståelige afdelingsnavne og en hjælpende hånd.

Initiativer på vores hospital:

 • Nye udendørsskilte i 2014 og2015
 • Kampagne, der hjælper patienterne godt på vej – læs artikler på Instite [opret link]
 • Danske afdelingsnavne udrulles fra 2018

Den skriftlige patientinformation er et vigtigt supplement til dialogen med patienterne – god skriftlig patientinformation hjælper til at fastholde de vigtigste informationer, styrker patienternes aktive deltagelse i egen behandling og forbedrer deres håndtering af sygdommen.

Derfor har vi fokus på de patientinformationer, der bliver udleveret i forbindelse med et hospitalsforløb.

Vi har ensrettet og digitaliseret vores patientinformationer, så de altid kan findes på vores hjemmeside. Og vi kvalitetssikrer løbende informationerne, så de tager udgangspunkt i patienternes behov og forløb.

Initiativer på vores hospital:

Vi gør, hvad vi kan for at bringe ventetiden ned, men er der ventetid, skal vores patienter føle sig godt tilpas i vores venteområder, mødes med et smil og med klar information om ventetiden og faciliteterne i venteområdet.

Vi skal være til at få fat i, når patienter og pårørende har brug for os – uanset om de skal melde afbud, er indlagt, kommer på besøg eller har brug for at komme i kontakt med os telefonisk.

Derfor prioriterer vi at give os tid til, at alle kan føle sig godt til rette på hospitalet og sikrer pæne rammer for det. Vi rydder op og følger patienterne på vej, så de er trygge og tilpasse under hele deres ophold på hospitalet.

Initiativer på vores hospital:

 • Optimering af venteområder ved løbende forbedringer
 • Fri besøgstid
 • Udvidede telefontider
 • Implementering af afbudsmails

Læs mere på Insite om

Principper for minimumskvalitet i venteområder

Personale:
Patienter skal opleve venligt og imødekommende personale. Derudover skal patienterne have let adgang til at komme i kontakt med personalet i venteperioden.

Ventetidsinformation:
Patienterne skal have information om forventet ventetid ved ankomst og undervejs.

Rart og sikkert ventemiljø:
Patienterne skal opleve hygiejniske og ryddelige venteområder, der er indrettet indbydende og med fokus på æstetisk og ergonomisk kvalitet.

Orienteringsstøtte:
Patienterne skal opleve tydelig skiltning ift., hvor de kan finde toiletter, personale, udgang, mad og drikke. Ad hoc-skiltning skal leve op til en fælles grafisk og kommunikativ kvalitet.

Forplejning og adspredelse:
Patienterne skal have adgang til friske drikkevarer i selve venteområdet og til opdateret læsestof tilpasset målgruppen.

Vi vil gøre en ekstra indsats for, at patienter og pårørende overalt på hospitalet føler sig ventede og velkomne og oplever en god service. Uanset travlhed og andre udfordringer skal vi altid være imødekommende – både overfor patienter, pårørende og kolleger.

Vi får heldigvis tit ros, men når vi får klager, handler de oftest om manglende service og kommunikation.

Det kan vi gøre noget ved.

Vi vil styrke vores servicekultur og fjerne så mange barrierer for den gode service som muligt. For vi ved det jo godt: Med et smil, klar kommunikation og imødekommenhed kommer vi langt.

 

Initiativer på vores hospital:

Ventet og velkommen cases

Styrket Borgerkontakt – en dialogmetode

Interview med afdelingssygeplejerske Malene Rübner, der er tidligere projektleder for implementeringen.

Hvad kan Styrket Borgerkontakt?

Styrket Borgerkontakt kan hjælpe os til at lytte, når vi står i pressede situationer, og holde fokus på en god proces frem for at dykke ned i detaljer fra start. Fx når vi møder patienter og pårørende, der er bekymrede eller utilfredse. På den måde får vi etableret en god samtale og giver plads til brugbar feedback.

Hvordan fungerer metoden?

Kort sagt inddeler man samtalen i tre sekvenser med hver deres fokus. Det er inddelingen i de tre sekvenser, der giver effekten. Et par af grundelementerne er, at sige ”jeg beklager” og dermed acceptere, at man selv er en del af systemet, selvom det ikke nødvendigvis er én selv eller éns egen afdeling, der har været involveret. Og så at lytte, opsummere og takke for samtalen, fordi den indeholder en vigtig feedback til os.

I virkeligheden er det dét, der betyder mest for patienterne – at det samme ikke sker for andre. Og derfor er det så vigtigt at få det sagt.

Ventet og velkomme case - malene rubner 1600px


Styrket Borgerkontakt – en god dialog

Styrket Borgerkontakt består af simple mæglingslignede teknikker og redskaber til kommunikation, der er gode, hvis man vil forebygge eller håndtere svære og evt. konfliktfyldte situationer. Metoden har fokus på at lytte og modtage feedback. Et lommekort husker personalet på, hvad der er vigtigt:

 • Kom godt i gang
 • Stil spørgsmål, lyt og opsummer
 • Lav en aftale og sig tak

Hjælper det i hverdagen?

Ja, det oplever jeg. Jeg har hørt en sygeplejerske sige, at det har været en stor lettelse ikke at skulle forsvare systemet. Simpelthen bare at have fokus på, at få lyttet ind til, hvad patienten har på hjerte.

Vi er i et system, hvor vi er så vant til at skulle fixe problemer, og det er i virkeligheden ikke det, der er brug for. Der er brug for at lytte til, hvad patienter og pårørende har på hjerte. Og det er en lettelse, når man når den erkendelse.

Der er brug for at lytte til, hvad patienter og pårørende har på hjerte: Og det er en lettelse, når man når den erkendelse!

Jeg har også selv kunnet bruge det i andre sammenhænge – fx i forhold til personalesamtaler. Og så kan det også bruges mellem kolleger ved at have fokus på processen i stedet for indholdet og få spurgt ordentligt ind til baggrunden for en kritik fx – i stedet for at småskændes.

Men man skal selvfølgelig også huske på, at det jo ikke er raketvidenskab. Det løser ikke alle typer problemer.

Hvordan vil patienter og pårørende kunne mærke en forskel?

Det, der er vigtigst for patienterne er at kunne give sin feedback, så andre ikke får samme oplevelse. Med metoden får vi redskaber til at spørge bedre ind og give plads til patientens perspektiv, så han eller hun i endnu højere grad bliver involveret og dermed også føler sig bedre hørt og forstået.

Er der nogen udfordringer med metoden?

Den største udfordring er, at de gamle vaner er helt inde under huden på os. Vi er vant til at løse problemer. Her er det noget andet, vi skal gøre. Derfor kræver det også at lederne bakker op og har fokus på, at vi husker det.

Fakta

Fire afdelinger på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital deltog i 2011-2012 i projektet ”Styrket Borgerkontakt” med støtte fra fonden for velfærdsteknologi (tidligere ABT-fonden).

Særligt Abdominalcenter K har arbejdet meget aktivt med metoderne.

Yderligere tre afdelinger har implementeret metoden siden 2014.

Den mobile information

På Bispebjerg matriklen har vi en mobil information, der guider og fragter vildfarne besøgende rundt på området. Historien er løbende blevet delt og kommenteret i stor stil på hospitalets facebookside

 Mød den mobile information

Føler du dig ventet og velkommen?

Hør patienternes gode råd til os

Indsatsområde

Bedre behandling med Sundhedsplatformen

Den 20. maj 2017 tog Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Sundhedsplatformen i brug sammen med Psykiatrien som de sidste hospitaler i regionen.

Med Sundhedsplatformen samler vi en række systemer i et – og det betyder på sigt en lettere og bedre hverdag for både personale og patienter. Fordelene er mange – vi sparer tid, øger sikkerhed og kvalitet – og understøtter et mere sammenhængende patientforløb.

 

 • Frem mod 2018 indfører alle hospitaler øst for Storebælt en ny digital løsning kaldet Sundhedsplatformen, som både personale og patienter får adgang til.
 • Sundhedsplatformen giver personalet en fælles digital løsning til brug af data og kommunikation, og indfører en ny samlet patientjournal.
 • Sundhedsplatformen træder i stedet for regionernes nuværende patientjournaler og erstatter op mod 30 forældede og usammenhængende it-systemer. Dermed kommer hospitalernes it op på internationalt topniveau, så personalet lettere kan tilrettelægge et sammenhængende behandlingsforløb af høj faglig kvalitet.
 • Sundhedsplatformen indebærer en flerårig omstilling af arbejdsgange. Systemet indføres på et hospital ad gangen, så patienterne mærker færrest forstyrrelser.
 • Sundhedsplatformen skaber overblik over sundhedsdata og gør personalets arbejde nemmere, så hospitalerne kan forbedre behandlingsforløbene, involvere patienterne i højere grad og sikre, at ressourcerne bruges optimalt.

Den 20. maj 2017 tog Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Sundhedsplatformen i brug sammen med Psykiatrien som de sidste hospitaler i regionen.

Med Sundhedsplatformen samler vi en række systemer i et – og det betyder på sigt en lettere og bedre hverdag for både personale og patienter. Fordelene er mange – vi sparer tid, øger sikkerhed og kvalitet – og understøtter et mere sammenhængende patientforløb.

 

 • Frem mod 2018 indfører alle hospitaler øst for Storebælt en ny digital løsning kaldet Sundhedsplatformen, som både personale og patienter får adgang til.
 • Sundhedsplatformen giver personalet en fælles digital løsning til brug af data og kommunikation, og indfører en ny samlet patientjournal.
 • Sundhedsplatformen træder i stedet for regionernes nuværende patientjournaler og erstatter op mod 30 forældede og usammenhængende it-systemer. Dermed kommer hospitalernes it op på internationalt topniveau, så personalet lettere kan tilrettelægge et sammenhængende behandlingsforløb af høj faglig kvalitet.
 • Sundhedsplatformen indebærer en flerårig omstilling af arbejdsgange. Systemet indføres på et hospital ad gangen, så patienterne mærker færrest forstyrrelser.
 • Sundhedsplatformen skaber overblik over sundhedsdata og gør personalets arbejde nemmere, så hospitalerne kan forbedre behandlingsforløbene, involvere patienterne i højere grad og sikre, at ressourcerne bruges optimalt.

Indsatsområde

Patientansvarlig læge

Vi skal sikre, at alle patienter oplever sammenhæng, koordination og tryghed i deres behandlingsforløb på hospitalet.

Vores høje specialiseringsniveau og høje faglige niveau betyder imidlertid, at patienterne ofte bliver udret og behandlet i forskellige enheder.

Nogle patienter føler sig derfor utrygge, fordi de får en fornemmelse af, at der ikke er tilstrækkelig koordination og overblik over deres forløb.

Derfor skal vi øge patienternes tryghed gennem større lægelig kontinuitet og koordination.

Den patientansvarlige læge

 • får ansvaret for patientens behandlingsforløb i specialet og skal være den gennemgående lægelige figur
 • skal bl.a. sikre det lægefaglige overblik på tværs af afdelinger og bidrage til sikker overdragelse til egen læge
 • skal også bidrage til bedre samarbejde og forventningsafstemning med patient og pårørende.

Læs mere:

Indsatsområde

Styrkelse af innovation og forskning

Styrkelse af innovation og forskning

Formålet er at understøtte de kliniske innovations- og forskningsmiljøer, så vi sikrer en høj faglig kvalitet i behandlingen til fordel for patienter, borgere og medarbejdere.

Optimere samarbejde

Forskning og samarbejde er helt centralt for fremtidens nye hospital, hvor vi indretter fælles forskningsfaciliteter og samler den laboratoriebaserede forskning i den nye laboratorie- og logistikbygning.

Det vil optimere samarbejdet på tværs, skabe synergi mellem forskergrupperne og forbedre mulighederne for at gennemføre fælles forsøg med bl.a. testpersoner.

Læs om forskning i VIDEN+

Gå på opdagelse i forskningen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i webmagasinet VIDEN+ på videnplus.nu

screenshot-videnplus.nu 2016-03-17 12-46-54

 Fakta

Vores stærke og bredspektrede forskningsmiljø rummer bl.a.:

 • 26 forskningsenheder, et Global Excellent Center og IOC-center på Institut for Idrætsmedicin
 • Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering (ESFE); Afdeling for Klinisk Epidemiologi, 2 NEXT-centre, dermatologi og lungemedicin
 • 29 professorer, 6 kliniske forskningslektorer, 96 ph.d.-studerende, 22 Post Doc og 28 seniorforskere.

Cases – Forsking og samarbejde

Offentlig-privat samarbejde giver synergi

Et samarbejde mellem virksomheden 2cureX og lægerne på Bispebjerg Hospitals Abdominalcenter K har ført til et vigtigt gennembrud i behandlingen af tarmkræft. Ved hjælp af mikro tumorer kan det i fremtiden blive muligt at forudsige hvilke kemostoffer, der virker bedst på den enkelte patient, og dermed give en langt mere effektiv behandling. Samarbejdet er et godt eksempel på den store synergieffekt, der ligger i offentligt-privat samarbejde i sundhedsvæsenet.

Læs mere i webmagasinet VIDEN+

forskning og samarb - pipette 1600px

Idrætsmedicin i verdensklasse

Global Excellence i sundhed

 

Institut for Idrætsmedicin er et internationalt anerkendt forskningscenter med omkring 30 medarbejdere. Her er der idrætsmedicin i verdensklasse, og i 2011 blev forskningscentret belønnet med Regionens pris, Global Excellence.

Instituttet er ét af de i alt ni såkaldte IOC Research Centres, som den internationale olympiske komité (IOC) har udnævnt på verdensplan.

Gennem de sidste 16 år er det lykkedes overlæge, professor Michael Kjær at opbygge et stort forskningscenter med tilhørende idrætsklinik. Det særlige ved Institut for Idrætsmedicin er, at det på én gang rummer en forskningsafdeling og samtidig en klinik, som behandler flere tusinde motionister om året.

”Det er fantastisk stimulerende at arbejde sammen med så mange forskellige grupper og opleve det samspil, vi kan skabe mellem læger, biokemikere, molekylærbiologer, fysioterapeuter og mange andre”, siger professor Michael Kjær, Institut for Idrætsmedicin

Læs mere i webmagasinet VIDEN+

Indsatsområde

Fremtidens hospital

Et fantastisk nyt Bispebjerg

Region Hovedstaden investerer de kommende år ca. 15 milliarder på at bygge nye og bedre hospitaler, hvor patienten og pårørende er i centrum.

Frem mod 2025 bygger vi Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Målet er et imødekommende og menneskeligt hospital – en grøn oase i byen.

Det bliver et unikt sted, der skaber nye, ideelle rammer for Bispebjerg og Frederiksberg Hospital samt  Psykiatrisk Center København. 

Læs mere på hjemmesiden

Et hospital har ingen lukketid. Det her er et sted, der giver liv – et levende sted med en puls døgnet rundt.

 

 

Region Hovedstaden investerer de kommende år ca. 15 milliarder på at bygge nye og bedre hospitaler, hvor patienten og pårørende er i centrum.

Frem mod 2025 bygger vi Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Målet er et imødekommende og menneskeligt hospital – en grøn oase i byen.

Det bliver et unikt sted, der skaber nye, ideelle rammer for Bispebjerg og Frederiksberg Hospital samt  Psykiatrisk Center København. 

Læs mere på hjemmesiden

Et hospital har ingen lukketid. Det her er et sted, der giver liv – et levende sted med en puls døgnet rundt.

 

 

Bliv klogere på byggeriet på få minutter

Se en kort film om byggeprojektet på Bispebjerg:

Det bygger vi

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg skal bygges midt i byen på et hospital, der er i fuld drift hele tiden. Der er mange delprojekter, der skal bygges sideløbende, og derfor strækker byggeriet sig over en periode på ca. 10 år.

Fotos:
Akuthuset: Illustration: KHR arkitekter, WHR Architects og Arup Denmark.
Psykiatrisk Center: Illustration: Friis & Moltke og PLH Arkitekter.
Parkeringshus: Foto: Byggeriets Billedbank.
Laboratorie- og Logistikbygningen: Illustration: Mikkelsen Arkitekter.

Klik og læs mere:

Med projektet udvikler og fremtidssikrer vi hospital og psykiatri ud fra behovet hos patienter og personale.

Det nye hospital og psykiatri vil have enestuer, og moderne rammer skal sikre, at den enkelte patient er i centrum.

Det skal være muligt for patienten at være anstændig fra ankomst til operation.

NHNPB_operation 1600px

NHNPB_kvarterer

For at respektere det eksisterende hospital er der lavet en helhedsplan for området. Planen beskriver de overordnede linjer for fremtidens hospital.

Blandt andet deler den området ind i fire kvarterer med et grønt park-hjerte i midten og giver god plads til de fredede pavillon-bygninger og de grønne haver.

 

Både patienter og personale inddrages i tæt dialog med byggeprojektet og vores rådgivere – så personalets arbejdsgange og patienternes behov går hånd i hånd med de gode arkitektoniske løsninger.

Vi skal behandle vores patienter, som var de gæster.

Vi er livsafhængige af, at flowet fungerer.

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg skal bygges midt i byen på et hospital, der er i fuld drift hele tiden. Der er mange delprojekter, der skal bygges sideløbende, og derfor strækker byggeriet sig over en periode på ca. 10 år.

Fotos:
Akuthuset: Illustration: KHR arkitekter, WHR Architects og Arup Denmark.
Psykiatrisk Center: Illustration: Friis & Moltke og PLH Arkitekter.
Parkeringshus: Foto: Byggeriets Billedbank.
Laboratorie- og Logistikbygningen: Illustration: Mikkelsen Arkitekter.

Klik og læs mere:

Med projektet udvikler og fremtidssikrer vi hospital og psykiatri ud fra behovet hos patienter og personale.

Det nye hospital og psykiatri vil have enestuer, og moderne rammer skal sikre, at den enkelte patient er i centrum.

Det skal være muligt for patienten at være anstændig fra ankomst til operation.

NHNPB_operation 1600px

NHNPB_kvarterer

For at respektere det eksisterende hospital er der lavet en helhedsplan for området. Planen beskriver de overordnede linjer for fremtidens hospital.

Blandt andet deler den området ind i fire kvarterer med et grønt park-hjerte i midten og giver god plads til de fredede pavillon-bygninger og de grønne haver.

 

Både patienter og personale inddrages i tæt dialog med byggeprojektet og vores rådgivere – så personalets arbejdsgange og patienternes behov går hånd i hånd med de gode arkitektoniske løsninger.

Vi skal behandle vores patienter, som var de gæster.

Vi er livsafhængige af, at flowet fungerer.

Organisering i fremtidens Akuthus

På Bispebjerg og Frederiksberg Hospital ønsker vi at sætte et tydeligt fokus på sammenhængende patientforløb. Det vil vi, fordi man som patient har krav på sammenhæng.

Patienter og pårørende skal opleve, at lige meget hvor de befinder sig på hospitalet, uanset afdeling, speciale eller personalegruppe, er alle dele af hospitalet klar til at træde hjælpende til. De skal føle sig kendt og genkendt, også af personale de ikke tidligere har mødt.

Mere sammenhæng i akutte forløb

Vi vil i de kommende år sætte særligt fokus på at øge sammenhæng og kvalitet i de akutte patientforløb, dels for at skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb og dels for at klargøre hospitalet til at tage de nye hospitalsbygninger og det kommende akuthus i brug.

Vi kalder dette projekt organisationsudvikling akutområdet og har bl.a. fra november 2015 indført daglige kapacitetskonferencer på hospitalet for at sikre et bedre patientflow samt etableret et akutforum, der har ansvar for at udvikle de generelle samarbejdsrammer på akutområdet.

Vi skal også arbejde med at identificere kriterier samt udarbejde patientforløb for akutte multisyge og komplekse patienter.

 Fakta om Akutforum

 • Er for alle afdelinger på hospitalet, der er involveret i behandlingen af akut indlagte patienter.
 • Udvikler samarbejdsrammerne på akutområdet og sikrer implementering af nye tiltag.
 • Refererer til direktionen og mødes hver måned.

 Fakta om kapacitetskonferencer

 • I november 2015 startede vi med daglige kapacitetskonferencer på hospitalet for at sikre den rigtige patient i rette seng til rette tid – med et minimum af overgange.
 • Målet er, at hospitalet fremstår som ét fælles akuthospital, hvor visitationsoverblik, fælles forståelse for samt udnyttelse af ledig sengekapacitet på tværs af samtlige kliniske afdelinger vil medføre, at der ikke opstår overbelægning i enkelte afsnit.
 • Der afholdes fælles kapacitetskonference dagligt kl. 10.15-10.30.

 Fakta om kapacitetskoordinatorer

 • Kapacitetskoordinatoren skal styrke de akutte forløb, sikre at alle senge udnyttes optimalt og understøtte patientsikre overgange.
 • Kapacitetskoordinatoren skal have det samlede overblik over belægningssituationen og især arbejde med de forløb, hvor der opstår udfordringer i overgangen fra akutte modtageafsnit til sengeafsnit
 • Eksempelvis ved pladsproblemer i sengeafsnit, flaskehalse i de akutte modtageafsnit/sengeafsnit, eller hvor patienten ikke oplagt hører til på ét bestemt sengeafsnit. Koordinatoren styrer kapacitetskonferencerne, som kører videre uændret.

Du kan læse mere om akutforum og kapacitetskonferencerne her på Insite.

Indsatsområde

Attraktiv arbejdsplads

I mange år har vi haft fokus på at udvikle kompetencerne hos den enkelte medarbejder via uddannelse og kompetenceudviklingsinitiativer.

For at kunne tiltrække de bedste medarbejdere, ønsker vi at være kendt for at være et af de bedste uddannelsessteder.

Dette sætter vi de kommende år yderligere fokus på.

Vi skal implementere en ny uddannelsesstrategi.

Den skal understøtte en kontinuerlig og sammenhængende uddannelsesindsats, der styrker såvel rekruttering som fastholdelse af nye og nuværende medarbejdere.

Strategien skal sikre, at hospitalet er en attraktiv arbejdsplads, hvor personalet føler sig ventet og velkommen.

Vi har endvidere fokus på at styrke medarbejdernes trivsel og et godt arbejdsmiljø, for dermed – også i travle tider – at fastholde de kompetente medarbejdere, der allerede arbejder på hospitalet.

 

Indsatsområde

Tværsektorielt samarbejde

Vi har på hospitalet en mangeårig tradition for et godt tværsektorielt samarbejde med fokus på at styrke de sammenhængende patientforløb for borgeren og med kvalitet i forløbet.

Dette arbejde vil vi de kommende år fortsat have fokus på at udvikle og konsolidere.

Initiativer på vores hospital:


Samarbejdsprojekt med Frederiksberg Kommune om kommunal døgnrehabilitering

I forbindelse med at Frederiksberg Kommunes døgnrehabilitering er flyttet ind på Frederiksberg matriklen, er der opstartet et fagligt samarbejde, hvor hospitalet stiller lægebistand og portørbistand til rådighed for døgnrehabiliteringen.

Målet er at skabe sammenhængende forløb af høj kvalitet for borgere og patienter og bl.a. være med til at nedbringe antallet af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser.


TUE; Tværsektoriel Uredningsenhed

Vi fortsætter det gode samarbejde omkring TUE med fokus på forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser, herunder den gode udskrivning.

Vi skal videreudvikle samarbejdet og i endnu højere grad integrere og samtænke de kommunale og regionale indsatser.

Sikker Sammenhæng

Sikker Sammenhæng er et samarbejdsprojekt mellem Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Københavns Kommune og Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Projektet er finansieret via satspuljemidler og løber i perioden 2016-2018.

Projektet skal udvikle en samarbejdsmodel til tværsektoriel koordinering og skabe bedre forløb for ældre borgere ved at reducere ventetid på udskrivelse og rehabilitering og reducere antallet af akutte genindlæggelser.

I 2017 vil projektet have fokus på ældre borgere, der bliver udskrevet fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital til en midlertidig døgnplads i Københavns Kommune.  I 2018 vil ældre borgere, der udskrives til plejecentre og hjemmepleje blive inddraget i projektet.

Projektleder er Anne-Mette Andgren, Akutmodtagelsen – Afdeling for Sammenhængende Patientforløb .

Læs mere om Sikker Sammenhæng på: http://patientsikkerhed.dk/sikker-sammenhaeng/